Hieronder staat een onderwerpenlijst met opgavennummers. De lijst is per examendomein op alfabetische volgorde gesorteerd. Onderwerpen waarvan nog geen opgaven zijn gepubliceerd op de website, staan nog niet vermeld in de lijst. 

NB: De meeste opgaven bevatten meerdere onderwerpen die vaak ook nog in meerdere subdomeinen voorkomen.

 

Onderwerp Opgavennummers
Rekenvaardigheden
Contante waarde/eindwaarde 22
Gewogen en ongewogen gemiddeldes 2, 57
Indexcijfers 2, 6, 29, 38, 56, 57
Vraag en aanbod
Betalingsbereidheid 1
Elasticiteiten 18, 28, 50, 52, 55, 60, 63
Heffingen en subsidies/ minimumprijzen 9, 19, 27
Kostensoorten 17
Markvorm vvm 53, 54
Marktvorm monopolie/ monopolistische concurrentie 9, 26, 63
Surplus 9, 19, 27, 53, 54, 63
Verzonken kosten/berovingsprobleem 9, 26, 40,51
Vraag en aanbodlijn 19, 27, 52
MO/MK + beslissingen 60
Ruilen over de tijd
Algemeen 7, 10, 16, 22, 42, 44, 61
Oudedagsvoorziening 22, 42
Staatschuld en overheidstekort 3, 7, 10, 21, 38
Samenwerken en onderhandelen
Niet sequentiële spelen (Matrix) 17, 30, 51
Sequentiële spelen 31, 32, 50, 64
Risico en informatie
Aandelen en obligaties 14, 48
Begrippenapparaat risico en informatie 1, 13, 15, 19, 24, 36, 39, 40
Hypothecaire lening vs normale lening 59, 61
Principaal-agenttheorie (V) 1, 10, 37, 39, 64, 65
Risico-aversie 13, 15
Welvaart en groei
Arbeidsmarkt 8, 23
BBP, meten en bezwaren 21, 29
Betalingsbalans en wisselkoers 3, 7, 21, 25, 41, 43
Kringloop 21
Lorenzcurve / inkomensongelijkheid 22, 62
Nationaal spaarsaldo en lopende rekening 21, 41
Belastingen 46, 58
Goede tijden, slechte tijden
Deflatie en inflatie 2, 6, 8, 41, 48, 61
Internationale concurrentiepositie 11, 41
Liquiditeitsval / zero-lower bound 5, 10, 35
Reëel en nominaal inkomen / rente 3, 6, 7, 57, 61
Verkeersvergelijking van Fisher 4, 5, 10, 35, 41, 45, 56
Structuur/conjunctuur 35, 38, 45, 62
Geaggregeerde vraag- en aanbodlijn 38, 44, 62
Schoolexamen-onderwerpen
Comparatieve kostenverschillen 20, 49
Geld- en bankwezen 4, 45
Ruilen 12
Ruilvoet 2
Vormen van economische integratie 3