Hieronder staat de opgavenlijst met onderwerpen. Bij het toevoegen van nieuwe opgaven wordt de tabel geupdate. Daarnaast is bij elke opgave toegevoegd of deze meer geschikt is voor de HAVO-leerlingen (H) of de VWO-leerlingen (V).

 

Opgave Onderwerpen
1: Een zorgverzekering afsluiten in Brazilië (V) Asymmetrische informatie, averechtse selectie, principaal-agenttheorie, risico-avsersie, betalingsbereidheid
2: Ruilvoet (V) Ruilvoet, rekenen met indexcijfers, gewogen gemiddelde, inflatie en deflatie
3: Duitsland uit de eurozone, een oplossing voor Griekenland (V) Overheidsschuld, verschillen tussen de economische samenwerkingsvormen, wisselkoersen, reëel inkomen
4: Geld en bankwezen (V) Geld en bankwezen, verkeersvergelijking van Fisher, kapitaalmarkt
5: Fisher en de liquiditeitsval (V) Verkeersvergelijking van Fisher, liquiditeitsval
6: Indexcijfers (V) Wegingsfactoren, reëel inkomen geldontwaarding, indexcijfers
7: Staatsschuld overheid (V) Tekort overheid, staatsschuld, betalingsbalans en wisselkoers, ruilen over de tijd, reëel inkomen
8: Arbeidsmarkt (V) Arbeidsmarkt, bestedingsinflatie, diepte-investeringen
9: Gevolgen heffingen/subsidies bij monopolie (V) Monopolist, subsidies/heffingen, surplus, verzonken kosten
10: Economische crisis, oorzaken en gevolgen (V) p/a-theorie, verkeersvergelijking van Fisher, overheidsschuld, liquiditeitsval, ruilen over de tijd
11: Arbeidsproductiviteit, loonkosten en internationale concurrentiepositie (H) Arbeidsproductiviteit, loonkosten per product
12: Ruilen is voor jou te laat (H) Ruil, transactiekosten
13: Een nieuwe verzekeringsmaatschappij (H) Risico-aversie, moreel wangedrag, averechtse selectie, asymmetrische informatie
14: Handelen in aandelen (H) Aandelen en obligaties
15: "Kroon" op het werk (H) Risico-aversie, averechtse selectie
16: Investeren in scholing (H) Ruilen over de tijd
17: Parkeren bij het Rommeldamcollege (H) Speltheorie (Matrix), zelfbinding, kostensoorten
18: Belgische WK-artikelen (H) Elasticiteiten
19: America first, Netherlands second (H) surplus, vraag- en aanbodlijn, heffingen en subsidies, zelfbinding
20: Comparatieve kostenverschillen (V) Comparatieve kostenverschillen
21: Alles staat met elkaar in verband (V) Definitie welvaart, kringloop, betalingsbalans en wisselkoers, verbanden deelmarkten, staatsschuld en begrotingstekort
22: De huishoudbeurs (V) Lorenzcurve
23: Stijgende AOW-premies (V) Omslagstelsel/kapitaaldekkingsstelsel, ruilen over de tijd, soorten werkloosheid, contante waarde en eindwaarde
24: Een experiment (V) Zelfbinding, herhaalde spelen, asymmetrische informatie en averechtse selectie
25: Felipe en Fernando gaan naar Europa (H) Betalingsbalans, wisselkoersveranderingen en effecten
26: Rekenen met monopolie (H) Monopolist, verzonken kosten
27: (V) Vraag en aanbod, heffingen en subsidies, surplus, minimumprijs
28: Vakantiepark Kronenburger See (V) Elasticiteiten en omzet
29: Toegevoegde waarde (HV) Toegevoegde waarde en indexcijfers
30: Samen op vakantie (HV) Speltheorie (matrix)
31: De toekomst van het gamen (V) Speltheorie (spelboom)
32: Twee speelgoedzaken in een straat (V) Speltheorie (spelboom) en toegevoegde waarde
33: Bestrijding van deflatie (V) Wisselkoersen, ruilen over de tijd, begrotingsbeleid
34: Belastingherziening van box 3 (V) Belastingen, arbeidsmarkt
35: De coronacrisis en de hypothekencrisis (V) Fisher, structuur/conjunctuurkant economie, zero-lowerbound, staatsschuld
36: Braziliaans verzekeren (V) Risico en info begrippen
37: Huren in de retail (V) p/a-theorie
38: De coronacrisis in een plaatje (V) Structuur/conjunctuurkant economie, geaggregeerde V/A-lijn, indexcijfers, staatsschuld
39: Kapsalon "Haar in de war" (V) Risico en info begrippen, p/a-theorie
40: Een bouwproject (V) Verzonken kosten, risico en informatie begrippen
41: De tulpenbollencrisis (H) Deflatie/inflatie, int. concurrentiepositie, wisselkoers
42: Pensioen tijdens een crisis (H) Ruilen over de tijd, oudedagsvoorziening
43: Olie en Rusland (H) Wisselkoers
44: De coronacrisis in een plaatje (H) Geaggregeerde vraag en aanbodlijn
45: Geld en Bankwezen en overheidsbeleid in de EU (V) g&b-wezen, Fisher, structuur en conjunctuurkant
46: Van vier naar twee belastingschijven in 2020 (H) belastingen
47: Een nieuwe zorgverzekering afsluiten (H) risico en informatie begrippen
48: Geldschepping (v) Deflatie/inflatie, geld en bankwezen, aandelen en obligaties
49: Comparatieve kostenverschillen (v) Comparatieve kostenverschillen, budgetlijn
50: Onderbroekenlol (v) Elasticiteiten, speltheorie (spelboom)
51: Een feestje (v) speltheorie (matrix), berovingsprobleem
52: Tiktokkende dochter (v) Elasticiteiten, vraag- en aanbodlijn
53: Rekenen met vvm (v) Markt van volkomen concurrentie, surplus
54: Rekenen met vvm2 (v) Markt van volkomen concurrentie, surplus
55: Kopen op krediet (v) Elasticiteiten
56: Bankbiljetten in omloop (v) Indexcijfers, geld en bankwezen, Fisher
57: (v) Indexcijfers, ric=nic/picx100, gewogen gemiddelde, geld en bankwezen
58: Belastingen (H) Belastingen
59: Ruilen over de tijd bij aankoop van een woning (H) Ruilen over de tijd algemeen, Risico hypothecaire lening vs. normale lening,
60: Onderzoek naar de VOC (H) Elasticiteiten, MO/MK
61: Aankoop van een huis (H) Risico hypothecaire lening vs. normale lening, Reële rente, ruilen over de tijd, deflatie/inflatie
62: Monetair beleid als pandemie (V) Geaggregeerde vraag en aanbodlijn, structuur/conjunctuur, inkomensongelijkheid.
63: Haargroeimiddel (V) Monopolie, elasticiteit, surplus
64: De overheid doet een beroep op de sociale sector (V) p/a-theorie, sequentiële spelen
65: Een juridisch steekspel (V) p/a-theorie